Coaching

Doel
Er kunnen diverse redenen zijn om een coachingstraject in te zetten, zoals :

  • Handvatten bieden die mensen in staat stellen om op een gezonde wijze met verzuim om te gaan en te komen tot een passende en duurzame werkhervatting.
  • Vergroten autonomie, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
  • Coaching bij loopbaanvraagstukken.
  • Coaching bij communicatievraagstukken tussen werkgever en werknemer.

Uitvoering
Coachingstrajecten worden uitgevoerd door psychologen met ervaring in coaching.

Werkwijze
Samen met de cliënt en de opdrachtgever wordt van tevoren het doel van de coaching afgestemd. Indien gewenst is ook een nabespreking (driegesprek) mogelijk aan het eind van het traject. Vanuit de individuele hulpvraag zal worden beoordeeld welke modules passend zijn voor een intensief maar in de regel kortdurend traject. Er wordt inzicht geboden in psychologische drijfveren die hebben geleid tot psychische klachten en/of die hebben geleid tot stagnatie in het herstel. Waar komt gedrag vandaan? En hoe dit te veranderen? Het aanreiken van alternatieve opties voor gedrag die leiden tot psychische gezondheid zal zeer praktisch in de begeleiding worden meegenomen. Het gaat om inzicht, verwerking, maar vooral tot het komen van nieuwe opties voor succesvol gedrag.

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het Aanmeldformulier