Arbeidspsychologisch onderzoek

Doel
Een arbeidspsychologisch onderzoek wordt ingezet om de (arbeids)mogelijkheden in kaart te brengen van iemand met psychische problematiek. Gedacht kan worden aan persoonlijkheidsproblematiek, situationele psychische klachten of spanningsklachten. Naast de aanwezige problematiek worden tevens persoonskenmerken, het algehele niveau van functioneren en eventueel de beroepsvoorkeuren (afhankelijk van de vraagstelling) inzichtelijk gemaakt.

Uitvoering
Ervaren arbeids- en organisatiepsycholoog met de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Werkwijze
Het betreft maatwerk, waarbij het onderzoeksprogramma per cliënt zal verschillen, afhankelijk van de aanwezige problematiek, het niveau van functioneren en de specifieke vraagstelling. Over het algemeen kan een arbeidspsychologisch onderzoek in één dag worden afgerond. Mocht er sprake zijn van een beperkte duurbelasting, dan kan in overleg worden gekozen voor een spreiding over twee dagen. De onderzoeksresultaten worden verkregen uit de gesprekken, de observaties en de testgegevens. In de door ons opgestelde conclusie vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar praktisch toepasbare adviezen en aanpassingen.
In een terugkoppelingsgesprek worden de testresultaten met de cliënt doorgenomen. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd en ontvangen de cliënt en de opdrachtgever (na akkoord van de cliënt) een rapportage. De psychologen van APA zijn gebonden aan de gedragscode van het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het aanmeldformulier