Neuropsychologisch onderzoek

Doel
Een neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet wanneer er een vermoeden is van een beperking of meerdere beperkingen in het cognitief functioneren. Het gaat hierbij om specifieke cognitieve vaardigheden, zoals bijvoorbeeld:
• het geheugen
• de concentratie
• het plannen
• de informatieverwerking
Vaak zien we dit bij mensen met een verworven hersenletsel (niet-aangeboren hersenletsel = NAH), ADHD of andere neurologische problematiek.
In een neuropsychologisch onderzoek wordt ook gekeken naar het algehele niveau van functioneren en persoonlijkheidskenmerken. Wanneer het gezien de vraagstelling voor het onderzoek nodig is, kan ook de beroepsinteresse in kaart worden gebracht. De onderzoeksresultaten worden verkregen vanuit gesprekken, observaties en testgegevens. In de door ons opgestelde conclusie vertalen wij de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk naar praktisch toepasbare adviezen en aanpassingen. Hiervoor is het nodig om ook de “onmogelijkheden” van iemand in kaart te brengen. Dat kan voor cliënten confronterend en belastend zijn.

Uitvoering
Gespecialiseerde en ervaren neuropsycholoog met de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Werkwijze
Het betreft hier een maatwerk onderzoek, waarbij het testprogramma wordt aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt en de vraagstelling van de opdrachtgever. Een neuropsychologisch onderzoek bij mensen met een verworven hersenletsel is vaak erg belastend, omdat er bij de meeste cliënten met een hersenletsel sprake is van een beperkte duurbelastbaarheid. Dan wordt het onderzoek over meerdere dagdelen verspreid. Bij de aanmelding is het daarom belangrijk om te vermelden of er sprake is van neurologische problematiek.
In een terugkoppelingsgesprek worden de testresultaten met de cliënt doorgenomen. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd en ontvangen de cliënt en de opdrachtgever (na akkoord van de cliënt) een rapportage. De psychologen van APA zijn gebonden aan de gedragscode van het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het Aanmeldformulier