Loopbaan en Beroepskeuze onderzoek
(indien gewenst, met Arbeidsdeskundige toets)

Doel
APA voert in het kader van re-integratie en loopbaanbegeleiding beroepskeuzeonderzoeken uit. We kijken naar iemands capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren en interesses. Ook houden we rekening met eventuele (duurzame) beperkingen en het arbeidsmarktperspectief.
Door het beroepskeuzeonderzoek ontstaat een duidelijk beeld van beroepen en functies die voor de cliënt haalbaar zijn en passen bij zijn of haar interesses, persoonlijkheid, intellectuele vermogens en drijfveren.

Uitvoering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde loopbaanpsycholoog. Wanneer er sprake is van een cliënt met een arbeidshandicap wordt samengewerkt met een arbeidsdeskundige.
De doorlooptijd is 4 weken, daarbij zit inbegrepen een periode van een week, waarin de cliënt de rapportage vooraf kan beoordelen voor deze naar de opdrachtgever wordt verzonden.

Werkwijze
Bij een beroepskeuzeonderzoek is maatwerk het uitgangspunt. De psycholoog van APA gaat in een intakegesprek nader in op de vraagstelling en achtergronden. Naar aanleiding daarvan wordt het testprogramma vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de cliënt. Het onderzoek naar capaciteiten, persoonlijkheidsaspecten en beroepsinteresses wordt schriftelijk afgenomen met behulp van diverse psychologische tests en vragenlijsten.
Het beroepskeuzeonderzoek wordt voor cliënten met een arbeidshandicap gecompleteerd met een arbeidsdeskundige toets waarbij de uit het onderzoek voortgekomen resultaten door een arbeidsdeskundige worden getoetst op haalbaarheid, rekening houdend met de medische beperkingen.
In een terugkoppelingsgesprek worden de testresultaten met de cliënt doorgenomen. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd en ontvangen de cliënt en de opdrachtgever (na akkoord van de cliënt) een rapportage. De psychologen van APA zijn gebonden aan de gedragscode van het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).

 

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het aanmeldformulier