Assessments

Doel

Assessments worden uitgevoerd voor selectie en ontwikkeldoeleinden. Het doel van een selectie assessment is een beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een specifieke functie binnen een organisatie. Bij een ontwikkelassessment is het doel te onderzoeken in welke mate specifieke competenties aanwezig zijn en in hoeverre deze verder te ontwikkelen zijn. Er wordt in beide onderzoeksvormen gekeken naar competenties, capaciteiten en drijfveren.

Uitvoering

NIP geregistreerde arbeids- en organisatiepsycholoog/assessor in samenwerking met een trainingsacteur.

Werkwijze

Een assessment bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

  • Analyse van de organisatie en de functie-inhoud, om zicht te krijgen op de gewenste capaciteiten en competenties. Dit is van belang omdat elk assessment maatwerk is en hiervoor een passend testpakket moet worden samengesteld.
  • Het testen van de cognitieve capaciteiten door middel van een capaciteitentest.
  • In kaart brengen van competenties, drijfveren en ontwikkelingsmogelijkheden door middel van psychometrische vragenlijsten, interviews, rollenspelen en andere simulaties.
  • Opstellen van een duidelijke en bruikbare rapportage.

In een terugkoppelingsgesprek worden de testresultaten met de cliënt doorgenomen. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd en ontvangen de cliënt en de opdrachtgever (na akkoord van de cliënt) een rapportage. De psychologen en assessoren van APA zijn gebonden aan de gedragscode van het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het aanmeldformulier